E-Ticaret düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı..

E-ticaret pazaryerlerinin tekelleşmesinin ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

E-ticaret pazaryerleri için lisans zorunluluğu, satıcılara yönelik baskıların kaldırılması, reklam kısıtlaması gibi kurallar getiriliyor.

Satıcıları ilgilendiren maddeler

? E-ticaret pazaryerindeki satıcılar, platform tarafından fiyat değişikliğine, kampanyaya ve reklama zorlanmayacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı (pazaryeri) tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil e-ticaret hizmet sağlayıcıyı (satıcı mağaza) kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

? Satış karşılığında e-ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde eksiksiz yapılacak.

? E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarınca herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınmayacak.

? E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerleri veya diğer e-ticaret ortamlarında e-ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.

? Aracılık sözleşmesinde yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle e-ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, e-ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması halinde idari para cezası uygulanacak.

Kanun teklifi ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yükümlülükler getiriliyor

? Yıllık net işlem hacmi 10 milyar lira üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek.

Satıcılar, kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek. Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak.

? Net işlem hacmi 30 milyar lira ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, pazar yerlerinin piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.

? Net işlem hacmi 60 milyar lira ve işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerinde cüzdan benzeri elektronik para kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere sınırlamalar getirilecek.

Bu kapsamda e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde, kredi kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da şirketlerin, kredi verme işlemleri dahil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkan sağlayamayacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç, kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak.

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanması engellenecek.

Ticaret Bakanlığına “etkin ve adil rekabet ortamını koruma” yetkisi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Bakanlık, kanunun uygulanmasını sağlamak için denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınacak.

E-Ticaret Lisansı

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak.

  • Meclisten henüz yeni geçen düzenleme 01.01 2023’te yürürlüğe girecek.
  • Uygulanması zaman alacak bazı maddelerin yükümlülük tarihi 01.01 2024’te başlayacak.
  • Pazaryerlerinin lisans alma yükümlülüğü 01.012025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir